NonStop International Theatre Festival

 

NonStop International Theatre Festival skal være Østfolds og Oslofjordregionens viktigste visningsarena for nasjonal og internasjonal scenekunst av høy kvalitet. Det skal også være en faglig arena og årlig møteplass for norske og internasjonale scenekunstnere. Et intenst og godt sammensatt program med forestillinger, seminarer og workshops skal gi publikum og forskjellige aktører anledning til å sette hverandre i stevne, få inspirasjon og bli utfordret.

Festivalen skal tilgjengeliggjøre både tradisjonelle teateruttrykk, samt visuelle og fysiske uttrykksformer for et bredt publikum. En festival kan lettere utfordre klassiske skillelinjer, og dermed øke publikums forståelse for hvordan et smalt verk kan ha stor bredde. Det er lagt ekstra fokus på å favne scenekunstinteressert ungdom under festivalen.

I partnerskap med NonStopfestivalen bidrar Østfold kulturutvikling  med et mangfold av forestillinger og konserter av høy internasjonal kvalitet.

Østfold kulturutvikling er det norske medlemmet av IN SITU European Network for Artistic Creation in Public Space. I samarbeid med Nonstop-festivalen og Momentum 8 - Nordisk biennale for samtidskunst, ser årets Focus-program  på hvordan kunstnere stadig oftere bruker det offentlige rom som et sentralt element i sitt arbeid. Gjennom en kombinasjon av stedsensitive forestillinger, presentasjoner, dialoger og verksteder vil det utforskes strategier for både urbane og industrielle kontekster, i tillegg til naturlandskap.