Fagdag om interseksjonalitet, inclusion rider og mangfold i teateret

Under Oscar-utdelingen i år, avsluttet Francis McDormand sin takketale med et uttrykk som for mange var nytt, nemlig ”inclusion rider”. Dette er et vedlegg til en kontrakt i film- eller teatersammenheng, hvor man sikrer seg at man inkluderer mennesker som ellers er marginalisert, det være seg fargede, LHBT-personer, funksjonshemmede osv., altså folk som i liten grad får sin historie fortalt.

 

#metoo har satt fart i nye språk, nye tiltak, men har også vært sterkt preget av ideen om at samfunnet består av to grupper mennesker; kvinner og menn. ”Inclusion rider – et nødvendig grep eller kunstnerisk begrensende?” er en fagdag som går lengre inn i nyansene. Vi tar utgangspunkt i og forklarer begrepet interseksjonalitet som dekker hvordan både kjønn, sosial klasse, rase, etnisitet, seksualitet og funksjonsevne er faktorer som spiller inn i bevisst eller ubevisst diskriminering fra en normativ fortelling. Trenger teatrene en inclusion rider for å ha et demokratisk teatermiljø og en vedkommende kunst? Blir kunstens autonomi svekket av en alle skal med holdning, eller frigjør inclusion rider kunsten fra fastgrodde mønstre om mennesket i samfunnet? Er kunst et speil for å reflektere samfunnet, eller en meisel for å forme det?

10:30 – 11:00: Registrering og kaffe

11.00 – 11.15:  Velkommen ved Thomas Østgaard og Elin Grinaker

11.15 – 12.00: Innledende foredrag om interseksjonalitet og ”inclusion rider” av Janne Bromseth. Med eksempler på svenske kulturinstitusjoner som har jobbet fram mangfold. Herunder det svenske Riksteatern.

 

12:00 – 12:15: Kaffepause

 

12.15 – 13.00: Tre korte fortellinger om erfaringer fra å falle utenfor normen som teatrene presenterer:

  • 12.15-12.30: Jade Francis Haj
  • 12.30-12.45: Iselin Shumba
  • 12.45-13.00: Kjersti Horn

 

13.00 – 13.40: Lunsj

 

13.40 – 14.35: Debatt om inclusion rider – trenger teatrene det?

Debattdeltakere:

  • Kjersti Horn (regissør)
  • Camara Christina Lundestad Joof (dramatiker, scenekunstner, musiker)
  • Jade Francis Haj (skuespiller)
  • Lisa Lie (dramatiker, regissør og skuespiller)
  • Morten Johansen (filosof)
  • Iselin Shumba (skuespiller)
  • Janne Bromseth leder debatten.

 

14.35 – 14.45: Pause

 

14.45 – 15.45: Åpen debatt med alle som har vært med på fagdagen, både publikum og de som har bidratt med foredrag, historier og debattinnlegg.

15.45 – 16.00: Iselin Shumba lager en bro fra dagens samtaler til kveldens forestilling ”Dritt // La Merda” av Cristian Ceresoli og med Helga Guren. Etter forestillingen vil Iselin Shumba og Helga Guren ha en kort snakk på scenekanten.

Om du ønsker å få med deg forestillingen, kan du kjøpe billetter til Dritt // LA MERDA av Cristian Ceresoli her. Forestillingen spilles kl. 19.30.

Helga Guren er protagonisten i Dritt // LA MERDA av Cristian Ceresoli. Foto: Stig Håvard Dirdal

Helga Guren er protagonisten i Dritt // LA MERDA av Cristian Ceresoli. Foto: Stig Håvard Dirdal

Kreditering hovedbilde: Fra venstre øverst: Camara Christina Lundestad Joof / Fotograf: Siren Høyland, Jade Francis Haj / Fotograf: Privat, Janne Bromseth / Fotograf: Privat, Elin Grinaker / Fotograf: Jonas Jeremiassen Tomter, Lisa Lie / Fotograf: Thomas Olsen, Iselin Shumba / Fotograf: Øyvind Eide, Morten Johansen / Fotograf: Privat, Kjersti Horn / Fotograf: Marte Garmann

Klikk her for å melde deg på fagdagen (gratis) >>