NonStop Festivalens åpningsforestilling som tar utgangspunkt i storsuksessene

«Apostlenes gjerninger», «Markus evengeliet» og «Abrahams barn».