Johan Falkberget var en mester i å skrive tekster om de store spørsmål i livet, innenfor en geografisk ramme som var både hard og kald. Hans roman Lisbet på Jarnfjell kom ut i 1915, og hundreårsjubileet blir markert på Røros i oktober 2015. 

Fortellingen foregår på 1800-tallet og preges av de konvensjoner man hadde på den tiden, både i forhold til moraloppfatning og gudstro. 

For Lisbet blir hennes styrke og selvbevissthet et overmot som slår tilbake på henne selv. De to grunnfølelsene i hennes liv, æren og kjærligheten, blir kløvet, og det hele utvikler seg til en uløselig konflikt. Hvis en ikke aner rekkevidden av sine egne følelser vil det lett føre til fall og ulykke. Lisbets nedvurdering av kjærligheten uthuler hennes sterke og sunne karakter, og forvandler henne til et vesen som ødelegger både seg selv og andre. Den makt kjærligheten har over henne, gjør at hennes andre gode egenskaper smuldrer bort.

UTØVERE: IDA FREDERIKSEN 
DRAMATISERING: IDA FREDERIKSEN
REGI: KJELL MOBERG