Homers mektige epos Odysseen er dramatisert i forskjellige former. Årets samproduksjon med Nonstop-festivalen er en mektig monolog basert på det engelske Theatre Ad Infinitums bearbeidelse av Odysseen. Dette er teater i sin reneste form: En skuespiller alene på scenen gjenskaper alle dramatiske hendelser i Odysseen. Gjennom historiefortelling, stemmebruk, lys og et stort register av fysiske utrykk, gjenskapes historien i en nær og spennende form.

Utøver Silje Torp er en av norges mest profilerte komikere, og i denne forestillingen får man se hele bredden av hennes talent.

UTØVER: SILJE TORP
REGI: GEORGE MANN OG NIR PALDI / THEATRE AD INFINITUM
OVERSETTELSE: KRISTOFER BLINDHEIM GRØNSKAG