Award-winning company from Czech Republic that was one of Aerowaves Twenty in 2014, an annual selection of the most promising emerging choreographers in Europe.

Hvordan er det å være på flukt? Et endeløse løp mot en usikker fremtid. I Norge bor titalls tusen mennesker som vet hvordan det kjennes på kroppen og i sjelen. I Sniper’s Lake forsøker Spitfire Company å komme i kontakt med denne redselen – denne opplevelse av å løpe med håp om et bedre og tryggere liv. Med norske og tsjekkiske dansere trer de ydmykt frem i dette følsomme terrenget. Forestillingen iscenesettes i en av bygningene i den nedlagte Peterson-fabrikken, for å sette forestillingen og publikum i et kontekstuelt tematisk forhold. En del av publikum innehar perspektivet til en snikkskytter, mens den andre del av publikum deler perspektivet til dem som er på flukt.