...senses discombobulated, there begins a bizarre voyage as hands lead you through an apparently dissolving building while voices swim... Theirs is a generous, theatrical art that they often describe as a “tool”, a bracing alternative to the totemic object. – BEN BEAUMONT-THOMAS, THE GUARDIAN

Kunstnerduoen Lundahl & Seitl utforsker rom, tid og persepsjon i stadig større installasjoner. Alltid med nærhet til et spesifikt mediums historie og institusjonalisering i museer, gallerier, teatre og funne steder. Deres prosjekter spenner over arkitektur, kognitiv nevrologi, klassisk musikkteater og opplevelsesdesign. Til Momentum 8 har Lundahl & Seitl tilpasset et tidligere arbeid; Symphony of a Missing Room. Det er et sammensatt kunstverk som reflekterer rundt museet som fenomen. Gjennom å alltid respondere til vertsinstitusjonen skal denne versjonen snu blikket innover og mot seg selv. Med bind for øynene fratas betrakteren den direkte visuelle observasjon, og tvinges til å overveie tidligere minner og erfaringer gjennom kroppens hukommelse – til en personlig projisering av omgivelsene.