Kunsthøgskolen i Oslo har nylig etablert en videreutdanning i «Scenekunst i offentlig rom» hvor Scenekunst Østfold er en samarbeidende institusjon. Studiet retter seg mot den «utvidede» forestillingen, et møte mellom kunstnere og publikum rundt et kunstnerisk konsept, en form for aktiv, deltakende publikumsbygging. Videreutdanningstilbudet Scenekunst i offentlig rom er et prosjekt- og erfarings basert studie knyttet opp mot å utvikle scenekunstprosjekter. 

Vi har invitert to av studentene, Katrine Kirsebom og Yvonne Wiche Levinsen, til å skape hver sin intervensjon i Verket. Disse er korte eksperimenter som utformes i møte mellom kunstnere og stedet. Det selges ikke egne billetter til disse forestillingene. Tilgang for alle publikummere med festivalpass, dagspass eller billett til Sniper’s Lake.

Yvonne Wiche Levinsen har har hatt hjelp av:
Visuell konsulent: Silje Steinsvik
Lyddesign: Jonas Qvale, Origami Antarktika