En vakker og spektakulær vandreteateropplevelse som utforsker den tidligere Peterson papirfabrikken! Alt av maskineriet er fjernet fra det enorme anlegget som nå fremstår seg som en spøkelsesby. G. Bistaki er et internasjonalt annerkjent og karismatisk ensemble med bakgrunn fra nysirkus og gateteater. De tar publikum på en uforglemmelig reise gjennom tablåer og installasjoner skapt med 3.000 takstein de tar meg seg fra Frankrike, sammen med videoprojeksjoner og musikk. Dette kommer til å være et høydepunkt under årets festival.

Ikke gå glipp av dette morsomme, absurde og poetiske eventyret for hele familien! 

Presenteres i samarbeid med Scenekunst Østfold, Punkt Ø, og Verket Moss.

"Sjældent har man set ny-cirkus, dans og objektteater gå så højt op i en højere enhed. Eller denne kombination være så politisk, endsige eksistentielt bekræftende.... det er netop henvisningen til det militære og til magtens tomme, rituelle former, kombineret med artisteriernes ekstravagante meningsløshed, der gør 'The Trail' til stor kunst. Udover, selvfølgelig, at de fem artisters håndtering af teglsten, dametasker og egne kroppe både scenografisk og korografisk er i absolut verdensklasse." - Politiken (Danmark)

"Bistaki is an experience. It is a world in itself. An outdoor spectacle of an unprecedented standard... the mixture of circus, dance, theatre, performance and land/urban art, Cooperatzia is already etched in our memories." - cobra.be (Belgia)

www.bistaki.com    www.in-situ.infoIN SITU

Et viktig satsingsområde for Scenekunst Østfold og Nonstop International Theatre Festival er å skape og formidle nyskapende kunst i det offentlige rom. Her sikter vi utover tradisjonelt gateteater og arkitektonisk utsmykking. Nå skaper flere kunstnere spennende verk som har sitt konseptuelle utgangspunkt i hvordan vi bruker og skaper offentlig rom. For å utvide våre muligheter har Scenekunst Østfold blitt medlem i IN SITU. Dette er et eksklusivt nettverk av 18 festivaler i 14 Europeiske land. I år ble IN SITU oppnevnt som en av de første fem EU Platform prosjekter, som er et nytt satsingsområde under Kreativt Europa 2014–20.

Le G. Bistaki sin forestilling Cooperatzia (The Trail) i det tidligere fabrikkanlegget til Peterson, som kommer til å bli en stor og spennende bydel i Moss, er Scenekunst Østfold sin første IN SITU­produksjon.

IN SITU European Network for Artistic Creation in Public Space ble dannet i 2003 og ledes av Lieux Publics i Marseille, Frankrike. Siden 2011 har IN SITU implementert prosjektet META 2011–2016. Dette prosjektet belyser verdien kunst i det offentlige rom har for utviklingen av det samtidige europeiske samfunn. Aktivitetene og virkemidlene som tas i bruk omfatter:

• faglige seminarer
• kunstneriske inngrep i det offentlige rom, både i urbane og rurale landskap, med mål å undersøke nye mønster i det sosiale
• øktmobilitetforkunstnereogderes prosjekter
• laboratorier som samler kunstnere, programmerere, og aktører på byens scener
• residensordninger for Europeiske kunstnere utenfor EU

[This performance has received a Mobility aid by the IN SITU network, in the frame of the META project. This project has been funded with support from the European Commission (DGEAC – Culture programme). Production support provided by Préfecture de la Région Midi-Pyrénées / Drac Danse, Programme de coopération territorial Espagne - France - Andorre, Conseil Régional Midi-Pyrénées.]

[META.2011-2016 has been funded with support from the European Commission (DGEAC – Culture programme). This  communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.]