Med: Espen Skjønberg, tidligere straffedømte og sosialarbeidere.

Et unikt stykke teater om veien tilbake til livet utenfor murene, med tidligere innsatte, sosialarbeidere og Espen Skjønberg på scenen.

«Fengselsfuglene» er laget av de tidligere innsatte selv, og handler også om forholdet mellom de innsatte og de pårørende. Hvordan brutte løfter, fraværenhet

og skam påvirker hverdagen til de pårørende, og likeledes hvordan skam og skyldfølelse ødelegger veien tilbake for den innsatte.

Vardeteatret og bør få applaus allerede før teppet går opp. De arbeider med tidligere innsatte for å hjelpe dem tilbake til arbeidslivet, og tilbake til en hverdagen utenfor murene. I samarbeid med sosialtjenesten og kriminalomsorgen kan Vardeteatrets prosjekt vise til slående tall. 9 av 10 tidligere straffedømte som har fått være med Vardeteatret etter soning, har skaffet seg jobb og/eller utdannelse og har ikke falt tilbake på den kriminelle løpebanen.

NB! Etter forestillingen blir det åpnet for spørsmål fra salen til en samtale med stykkets utøvere, og Vardeteatrets kunstneriske leder Jo Skjønberg.